Mezzanine Rack

  • Mezzanine Rack

    Mezzanine Rack

    Mezzanine стеллажы кадимки стеллаж системасынан жогору турган стеллаж системасы болуп саналат, ошол эле учурда ал адамдарга тепкичтер жана полдор менен кадимки тепкичтерден жогору өтүүгө мүмкүндүк берет.