Stacking Rack

  • Склад сактоочу Steel Stacking Rack

    Склад сактоочу Steel Stacking Rack

    Үстөлүүчү стойка негизинен негизден, төрт мамычтан, үймө табактан жана стакан тамандан турат, адатта айры кире, зым тор, болот палуба же жыгач панел менен жабдылган.

  • Дөңгөлөктүү стойка

    Дөңгөлөктүү стойка

    Дөңгөлөктүү стеллаждар – бул жылдырууга ыңгайлуу болгон дөңгөлөктөр менен бириктирилген жалпы стекладкалуу стеллаждардын бир түрү.